Jeugdtheater Tikotaria

Jeugdtheater Tikotaria is in 1981 opgericht. De doelstelling van onze stichting is om kinderen van jongs af aan cultuur te laten beleven, die dicht bij ze staat.

Dichtbij, omdat ze spelers, decorbouwers en technici zien, die ze kennen: thuis, bij vriendjes, op sport, de buitenschoolse opvang. Daardoor ontdekken ze dat cultuur iets is van iedereen en ook van jezelf. Er zijn al enkele Tikotaria-kinderen van toen, medewerkers van nu geworden. Tikotaria begon dan ook oorspronkelijk vanuit het basisonderwijs. Vele leerkrachten van toen en nu hebben aan de wieg gestaan van het huidige theater.

Tikotaria is een naam die tijdens het eerste lustrum door een basisschoolleerling werd bedacht. Een naam zonder betekenis, maar wel een naam die je niet zo snel weer vergeet! Tikotaria is een stichting. Een stichting met een eigen bestuur dat de zakelijke leiding in handen heeft.

Daarnaast zijn diverse taken ondergebracht bij medewerkers die zich bezighouden met werkzaamheden als bijvoorbeeld licht, geluid, decor, kleding, grime en publiciteit. Al vele jaren is de regie in handen van Yolly van Kan uit Assen.

Voordat een stuk uiteindelijk op de planken wordt gebracht hebben de spelers veelvuldig gerepeteerd. Tevens is in die periode een oefenweekend opgenomen. Tussendoor is er regelmatig overleg tussen de spelers, de decorbouwers, de medewerkers die de kleding verzorgen, de medewerkers van het licht en geluid en de regie.
Liedjes worden geschreven. De muziek wordt gecomponeerd. De dansjes worden ingestudeerd. En uiteindelijk moet het allemaal in elkaar passen en staat er een muzikaal en spannend stuk op het toneel.

Het aantal toeschouwers stijgt nog steeds. De laatste jaren wordt er in vier dagdelen opgetreden voor zo'n 700 leerlingen uit het basisonderwijs. Deze kinderen zitten op diverse scholen in de regio. Afgelopen jaren bezochten leerlingen van de scholen in Gieten, Gasselternijveen, Gasselternijveenschemond,Gieterveen, Eext, Anloo, Rolde en Ekehaar onze voorstellingen. Daarnaast verzorgen wij nog drie avondvoorstellingen. Omdat het decor van Tikotaria moeilijk verplaatsbaar is en de techniek een belangrijk maar weinig mobiel onderdeel is van de voorstelling, treden wij niet meer op buiten Gieten. Op verzoek spelen wij graag voor besloten groepen maar dan alleen in Zalencentrum Jimm's te Gieten en bij voorkeur aan gesloten aan onze eigen voorstellingen.

Jeugdtheater Tikotaria


Gieten