RUNFORESTRUN: 50 evenementen in 5 jaar

Laatste update: 28 november 2019 00:00

Dit jaar bestaat evenementenbureau adam&events vijf jaar. Op zaterdag 14 december organiseren zij hun vijftigste trailrun evenement, de RUNFORESTRUN Dwingelderveld. 

Niet alleen doneren zij dan weer een geldbedrag van meer dan €1000 aan een lokaal natuurproject, op die dag wordt een totaalbedrag van €50.000 gepasseerd.

De RUNFORESTRUN evenementen hebben de trailrun sport in Drenthe en een stukje Overijssel op de kaart gezet. In het begin was men sceptisch over de trailrun mogelijkheden maar onderhand trekken de evenementen trailrunners vanuit heel Nederland, België en Duitsland naar het noorden. Vanuit de visie van de organisatie willen zij ook iets van waarde creëren voor de natuur waarin zij hun sport mogen bedrijven. "Men roept vaak gemakkelijk dat de natuur van iedereen is maar als je als organisator iets gaat organiseren ontdek je al snel dat de beheerders en eigenaren daar heel anders over denken" vertelt Winfried Bats, oprichter van adam&events. "Wij hebben te maken met veel beheerders en eigenaren en overleggen altijd wat mogelijk is. Wij doneren bij al onze evenementen een bedrag dat aan een concreet vooraf vastgesteld doel in hetzelfde gebied wordt besteed". In de eerst jaren werden de donaties voornamelijk besteed aan recreatie doelen zoals een bankje, of zelfs regulier beheer. Tegenwoordig worden de donaties van adam&events meer aan natuurgerichte doelen besteed zoals een oeverzwaluwwand, het inzaaien van akkerranden met kruidenmengsels of ei afzetplaatsen voor hagedissen. Van de donatie bij het evenement in december worden steilranden op de heide ten behoeve van insecten gecreëerd. 

"De donatie van €2,50 van iedere inschrijving zorgt ook voor communicatie naar de deelnemer" aldus Winfried Bats. "Ik heb in de afgelopen jaren veel meer geleerd over de natuur en de kwetsbaarheid ervan. Veel zaken waar ik mij niet van bewust was. Ik had geen idee van de kwetsbaarheid van broedende vogels in het broedseizoen. Waarschijnlijk heb ik tijdens de biologielessen nooit goed opgelet. Dat zal voor veel mensen gelden. Je hebt soms geen idee van wat de gevolgen zijn van je eigen gedrag in de natuur. Dus ook op dat vlak dragen wij bij aan een betere natuur. Soms hebben wij echter te maken met zogenaamde natuur liefhebbende mensen die het niet eens zijn met onze evenementen en nemen het recht in eigen hand door onze routebewijzering te saboteren. Dit gebeurt ook helaas nog bij mountainbiketochten. Wat deze mensen echter over het hoofd zien is dat de gemarkeerde routes er juist voor zorgen dat wij juist op bepaalde kwetsbare plekken niet komen. Daarnaast hebben zij er ook niets over te zeggen en is het saboteren van een hardlooproute gewoonweg vandalisme, en dat is strafbaar".

Op sport4nature.nl wordt bijgehouden waar de donaties aan besteed worden en wat de de voortgang van een project is. De organisatie hoopt over vijf jaar de mijlpaal van €100.000 aan donaties te hebben gepasseerd en toonaangevend te zijn voor andere organisaties waar het gaat om een concrete bijdrage leveren aan de natuur. 

Meer informatie:

sport4nature.nl

facebook.com/sport4nature  

 

Nieuws in Gieten

Meer nieuws