Zwanemeerbos Gieten

Het natuurgebied Zwanemeerbos ligt in noorden van Gieten, tegen de rand van het dorp bestaande uit een markant eikenhakhoutcomplex.

Het natuurgebied Zwanemeerbos ligt in noorden van Gieten, tegen de rand van het dorp bestaande uit een markant eikenhakhoutcomplex.

De naam houdt verband met het Zwanemeer, een nabijgelegen waterplas die is ontstaan als gevolg van zandwinningsactiviteiten. Naast natuurschoon herbergt het gebied allerhande sporen uit het verleden, waaronder een veertigtal grafheuvels, verspreid over drie groepen. Uit verkenningen en archeologisch onderzoek is gebleken dat deze grafheuvels hoofdzakelijk uit de IJzertijd stammen.

Door het gebied loopt voorts een oude verbindingsweg, de Oude Groningerweg, die Groningen met Coevorden verbond.

Zwanemeerbos Gieten

Oude Groningerweg 18
9461 BP Gieten